Información para os usuarios do rexistro de bens

– O concello non se fai responsable de vicios ocultos, mala fé ou malas prácticas que sexan imputables a persoa ou empresa que firman a autorización.

– Calquer particular pode usar este servizo creado para bens situados no municipio de Santiso.

– Os contratos que xurdan a partir deste rexistro, son unicamente entre propietario e vendedor ou arrendatario. O concello de Santiso só actúa como mediador entre ambas partes.

– Para dar de alta un ben en dous réximes distintos (venda ou aluguer), hai que facer unha solicitude para cada réxime.

– Para dar de alta un ben será necesario:

  1. Cubrir e firmar unha autorización facilitada polo concello de Santiso na cal autoriza a publicar os datos de aquel ben que desexa subir ao rexistro creado.
  2. Fotocopia do DNI.
  3. Facilitar 3 fotos a este correo electrónico: cristina.tato@santiso.gal indicando os datos do ben ao cal corresponde.