Subvención para a celebración de festas parroquiais en Santiso no ano 2022

Estas axudas, no marco do PEL – CONCELLOS OV, do Plan de emprego local da Deputación da Coruña, están destinadas a subvencionar ás comisións organizadoras de festas patronais e populares que por tradición se veñen celebrando en emprazamentos ao aire libre no termo municipal de Santiso, para contratar orquestras para as ditas festas patronais e populares.
A finalidade é axudar economicamente ás comisións de festas para que contraten orquestras para as festas patronais e populares no Concello de Santiso durante o ano 2022, sempre que cumpran os requisitos establecidos nas bases.

https://santiso.gal/wp-content/uploads/2022/09/20220907_Acordo_20220907_ACORDO-DA-XUNTA-DE-GOBERNO-LOCAL3-2.pdf

https://santiso.gal/wp-content/uploads/2022/09/20220907_Outros_20220819_Bases-comision-de-festas2-2.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp