Limpeza das franxas nas lineas de alta e media tension

Con motivo da modificación da lei de prevención e defensa contra os incendios forestais, a empresa UFD distribución electricidad (Unión Fenosa) indícanos que procederá coa limpeza das franxas das líneas eléctricas que indicamos no mapa.

Se os/as propietarios/as queren limpar dita franxa, dispoñen de 15 días a contar dende esta notificación. De non facelo será a propia empresa quen proceda a súa limpeza e xestione dita biomasa.

As zonas afectadas son:

-Cruce dos oitos
-Puñín
-A Graña
-Vilar da Vella
-Seoane
-Barco
-Ribadulla
-Beigondo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp