Servizo Orientación Laboral

 

O Concello de Santiso dispón dun servizo de orientación laboral, financiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, formando parte dos Centros colaboradores do Servizo Público de Emprego de Galicia. 

En este servizo aténdense ós demandantes de emprego dos concellos de Santiso, Arzúa e Boimorto, que deben estar inscritos no Servizo Público de Emprego de Galicia. 

As actividades que se realizan a través do servizo de orientación laboral son as seguintes: 

– Diagnóstico individualizado e elaboración do perfil ocupacional da persoa demandante de emprego. 

– Deseño do itinerario personalizado para o emprego. 

– Acompañamento personalizado no desenvolvemento do itinerario e o cumprimento do compromiso de actividade. 

– Deseño, planificación e execución de accións grupais de orientación laboral. 

– Asesoramento e axuda técnica adicional para: 

  • A definición da súa currículo. 
  • A aplicación de técnicas para procúraa activa de emprego. 

– Información e asesoramento adicional sobre: 

  • A situación do mercado de traballo e as políticas activas de emprego que poidan resultarlles de utilidade ás persoas demandantes de emprego para incrementar as súas posibilidades de empregabilidade. 
  • A oferta formativa e os programas que faciliten a mobilidade para a formación e cualificacións europeas. 
  • A posta en marcha de proxectos emprendedores ou de emprego autónomo, así como os recursos de apoio de todo tipo dispoñibles no seu contorno para un asesoramento ou acompañamento mais especializado. 

– Apoio á xestión de mobilidade laboral. 

– Coordinación e colaboración co resto de persoal de orientación laboral e coa rede de técnicos de emprego de Galicia.

– Mellora continuada das súas propias competencias e recursos profesionais para a orientación laboral. 

Para recibir orientación laboral poden solicitalo expresamente acudindo á oficina de emprego ou ó Concello de Santiso.