Puntuacións contratación PEL 2021

Publicación das puntuación obtidas polos aspirantes e aprobación da proposta de contratación, así como da bolsa de emprego. PEL 2021

Resolución de alcadía

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp