Emprego Público

Puntuacións contratación PEL

Publicación das puntuación obtidas polos aspirantes e aprobación da proposta de contratación, así como da bolsa de emprego. PEL 2020

Orientación laboral de Santiso

O servizo de orientación laboral do Concello de Santiso crea unha páxina de Facebook para manternos informados de todas as novas relativas a emprego e

Convocatoria proceso de selección

Prazas: 1 albanel e 3 peóns de servizos varios Duración do contrato: 6 meses Xornada: 25 horas semanais Prazo de presentación de solicitudes: ata o 22