Emprego Público

Puntuacións contratación PEL 2021

Publicación das puntuación obtidas polos aspirantes e aprobación da proposta de contratación, así como da bolsa de emprego. PEL 2021 Resolución de alcadía  

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS . PEL 2021

Decreto Admitidos e data das probas: https://santiso.gal/wp-content/uploads/2021/04/20210420_Acordo_DECRETO-2021-0088-Resolucion-de-Alcaldia-aprobando-a-Lista-definitiva.pdf Modificación Decreto admitidos: https://santiso.gal/wp-content/uploads/2021/04/20210423_Resolucion_DECRETO-2021-0093-Resolucion-de-Alcaldia-Correccion-erros.pdf  

CONTRATACIÓN PEL CONCELLOS 2021

Na data de hoxe sae publicado no BOP da Coruña o anuncio de Convocatoria dass bases de selección de persoal laboral temporal para a contratación

CORRECCIÓN DE ERROS ADMITIDOS ADMINISTRATIVO

Advertido na lista de admitidos no proceso de estabilización da praza de Administrativo/a de administración xeral, procédese a súa corrección: https://santiso.gal/wp-content/uploads/2021/02/20210222_Acordo_DECRETO-2021-0042-Resolucion-de-Alcaldia-Correccion-erros.pdf