Emprego Público

facebook santiso

Puntuacións Socorrista Xunta

Resolución de alcaldía aprobando a contratación e bolsa de emprego do proceso selectivo de socorrista, subvencionado pola Xunta de Galicia      

Puntuacións contratación PEL

Publicación das puntuación obtidas polos aspirantes e aprobación da proposta de contratación, así como da bolsa de emprego. PEL 2020

Orientación laboral de Santiso

O servizo de orientación laboral do Concello de Santiso crea unha páxina de Facebook para manternos informados de todas as novas relativas a emprego e