Emprego Público

Relación aprobados educador/a familiar

Rematado o procedemento para a SELECCIÓN DE 1 EDUCADOR/A FAMILIAR POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN, DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO, cuxas bases foron aprobadas por Resolución

Bases Selección Aprol Rural 2023

O Concello de Santiso presentou a oferta de emprego ante a Oficina de Emprego de Melide. O Servicio Público de Emprego realizará unha sondaxe de

Actas Selección PEL 2023

Acta fase de concurso do proceso de selección de tres peóns de servizos varios. Para acceder a acta preme AQUÍ Acta fase de oposición do proceso

Nomeamento orientadora laboral

Por Resolución de alcaldía de data 4 de abril de 2023, unha vez concluído o procedemento selectivo para cubrir a praza de ORIENTADOR/A LABORAL, faise