Emprego Público

Emprego público

Lista provisional de admitidos e excluídos para a provisión en propiedade dunha praza de orientador/a laboral polo procedemento de concurso de méritos, incluída na oferta

Obradoiro de emprego

Os concellos de Arzua, Toques, Melide e Santiso poñen en marcha o obradoiro de emprego que leva o nome de Natureza no camiño de Santiago.

SELECCIÓN SOCORRISTAS – CONCELLO DE SANTISO

PUBLÍCANSE AS BASES DAs CONVOCATORIAs PARA A CONTRATACIÓN DE: UN SOCORRISTA CON XORNADA COMPLETA E SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA, POLO SISTEMA DE CONCURSO. Duración