CONVOCATORIA DE EMPREGO: TÉCNICO/A DE TURISMO PARA O CONCELLO DE SANTISO

Bases da convocatoria para a contratación de un/ha técnico/a de turismo a xornada completa subvencionado pola Deputación da Coruña.

Prazo de presentación de instancias: ata o  28 de xullo de 2020

Requisitos específicos:

Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos:

  • Técnico superior en Guía, Información e Asistencia Turística ou equivalente.
  • Técnico en Empresas e Actividades Turísticas ou equivalente.
  • Grao ou Diplomatura en Turismo ou equivalente homologado
  • Dobre grao en Ciencias Empresariais e Turismo
  • Grao ou Licenciatura en Historia da Arte.
  • Grao ou Licenciatura en Humanidades.
  • Grao ou Licenciatura en Xeografía e Ordenación do Territorio.
  • Grao ou Licenciatura en Historia.

Ademais deberá estar en posesión do Celga 4 ou equivalente.

Bases:

Bases tecnico de turismo
Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en linkedin
LinkedIn
Compartir en pinterest
Pinterest
Compartir en whatsapp
WhatsApp