Bases Selección Aprol Rural 2023

O Concello de Santiso presentou a oferta de emprego ante a Oficina de Emprego de Melide. O Servicio Público de Emprego realizará unha sondaxe de demandantes.

A admisión de candidatos coincidirá coa selección realizada polo Servizo Público de Emprego que presentarán instancias para a participación neste proceso selectivo ata as 14.00 horas do día 03/05/2023,
no rexistro xeral do Concello de Santiso ou ou nas formas establecidas no artigo 16.4, na disposición transitoria cuarta e na disposición final sétima da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

 

Denominación TRACTORISTA
Núm. de vacantes 1
Xornada Xornada Completa
Duración do contrato 9 meses

 

Para ver as bases completas: Bases

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp