Emprego Público

CONTRATACIÓN PEL CONCELLOS 2021

Na data de hoxe sae publicado no BOP da Coruña o anuncio de Convocatoria dass bases de selección de persoal laboral temporal para a contratación

CORRECCIÓN DE ERROS ADMITIDOS ADMINISTRATIVO

Advertido na lista de admitidos no proceso de estabilización da praza de Administrativo/a de administración xeral, procédese a súa corrección: https://santiso.gal/wp-content/uploads/2021/02/20210222_Acordo_DECRETO-2021-0042-Resolucion-de-Alcaldia-Correccion-erros.pdf

facebook santiso

Acta selección Educador/a Familiar

Publicación da acta rectificativa da proba práctica do proceso selectivo dun/ha educador/a familiar: https://santiso.gal/wp-content/uploads/2020/11/20201104144541.pdf