Emprego Público

Emprego público

Lista provisional de admitidos e excluídos para a provisión en propiedade dunha praza de orientador/a laboral polo procedemento de concurso de méritos, incluída na oferta

Obradoiro de emprego

Os concellos de Arzua, Toques, Melide e Santiso poñen en marcha o obradoiro de emprego que leva o nome de Natureza no camiño de Santiago.

SELECCIÓN SOCORRISTAS – CONCELLO DE SANTISO

PUBLÍCANSE AS BASES DAs CONVOCATORIAs PARA A CONTRATACIÓN DE: UN SOCORRISTA CON XORNADA COMPLETA E SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA, POLO SISTEMA DE CONCURSO. Duración

CONTRATACIÓN PEL CONCELLOS 2022

Na data de hoxe publícanse as bases de selección de persoal laboral temporal para a contratación de tres peóns de  servizos varios (subvención da Deputación