Documentos Administrativos

Solicitude Xeral

Podes descargar este pdf pinchando aquí para levalo cuberto ao Concello ou envialo por correo ordinario.

Alta no rexistro de bens

Descargando o seguinte documento neste enlace, podrás dar autorización para o alta no rexistro de bens do concello de Santiso.