Grupos Municipais

Grupos Municipais Concello de Santiso

Bloque Nacionalista Galego

Manuel Adán López
Iria Adán Penas
Pablo Balboa Oro
David Fernández Carril
José Antonio Río Naviza
Alejandro Peón Pereiro
Laura Diéguez Costa

Partido Popular

Partido Popular

José David Leiva Balboa
Víctor Pereiro Cagide