Grupos Municipais

Grupos Municipais Concello de Santiso

Bloque Nacionalista Galego

Manuel Adán López
Sara Mato Agra
Pablo Balboa Oro
David Fernandez Carril
Jose Antonio Rio Naviza
Alejandro Peon Pereiro

Partido Popular

Partido Popular

Matilde Pallares Cagide
Jose David Leiva Balboa

PSOE

PSOE

Herminio Mouriño Orois