Concellarías de Santiso

MEDIOAMBIENTE E INFRAESTRUCTURAS

José Antonio Rio Naviza

DEPORTES E TURISMO

Alejandro Peón Pereiro

CULTURA

David Fernandez Carril

ECONOMÍA, INDUSTRIA, INNOVACIÓN E PERSOAL

Pablo Balboa Oro

IGUALDADE E CULTURA

Laura Diéguez Costa

SERVIZOS SOCIAIS E EDUCACIÓN

Iria Adán Penas