Adxudicación definitiva obra "Camiño Pazo-Xeral (Rairiz) e outros

Denominación da obra: "Camiño Pazo-Xeral (Rairiz) e outros"

Presuposto de licitación: 50.564,41€ (IVE incluído)

Procedemento: Negociado sen publicidade

Tramitación: Ordinaria

Importe da adxudicación: 50.000,00€ (IVE incluído)

Adxudicatario: ANTONIO FILLOY, S.A.