Demografía

O Concello de Santiso (A Coruña)
Conta, según os datos proporcionados polo  INE a 1 de enero de 2013, con 1785 habitantes repartidos en 17 parroquias (San Xoán de Arcediago, Santa María de Barazón, San Cosme de Beigondo, San Pedro de Belmil, Santiago de Liñares, San Xurxo de Mourazos, San Paio de Niñodaguia, santa María de Novela, San Cristovo de Pezobre, Santo Estevo de Pezobres, Santa Eulalia de Rairiz, San Vicente de Ribadulla, San Pedro de San Roman, Santa María de Santiso, Santa Eulalia de Serantes, Santa María de Viamianzo e San Xoán de Visantoña) nun total de 74,1 Km2

Cultura

Deporte