Benvida

ManuelAdan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Estimados veciños e veciñas:

Aproveitando a oportunidade que nos brindan as novas tecnoloxías da información, queremos que esta nova canle de información entre nós e os veciños, sirva para facer máis áxiles as vosas xestións, e as novas que se produzcan cheguen de forma inmediata.

Nos tempos difíciles que corren, é a nosa prioridade manter os servizos sociais e aumentar as axudas aos máis desfavorecidos.

Tamén pretendemos dinamizar os ámbitos económico, cultural, social e deportivo a través dos distintos programas que estamos desenrolando.

Queremos , en definitiva , que a través de esta fiestra,os veciños de Santiso, os visitantes e os que se atopan na diáspora, poidan coñecer mellor o noso Concello e as actividades que nel se levan

a cabo.

 Benvidos a Santiso.

O Alcalde: Manuel Adán López.

Cultura

Deporte