Organización Municipal

Organización Municipal.

 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG):

Manuel Adán López. (Alcalde)

Sara Mato Agra

Pablo Balboa Oro

David Fernandez Carril

 

PARTIDO SOCIALISTA DE GALICIA (PSdeG):

Fernando Suarez Cortiñas.

María Begoña López Martinez.

 

PARTIDO POPULAR DE GALICIA (PPdeG):

Matilde Pallares Cagide.

Begoña Iglesias Vázquez.

María del Carmen Seijas López.

Cultura

Deporte