Guía Municipal

Casa Consistorial:
    Agro do Chao s/n, Arcediago
    Tel: 981 81 85 01
    Alcaldía: ext. 25
    Secretaría: ext. 21
    Administración: ext. 20 e 22
    Servizos Sociais Municipais: ext. 29
    Servizo de Deportes e Cultura: ext. 30
    Servizo Técnico Municipal: ext. 30

Centro de Saude de Arcediago:
    Agro do Chao s/n
    Tel: 981 51 78 03

Centro de Saude de Visantoña:
    Balada s/n
    Tel: 981 51 07 49

Colexo Público (Arcediago):

    Agro do Chao s/n

    Tel: 981 51 78 27

Farmacia:
    Agro do Chao s/n, Arcediago.
    Tel: 981 51 78 23

Cultura

Deporte