GOZA DA NEVE 2019.

Poñemos ao dispor dos veciños tres prazas, do 15 ao 18 de Febreiro.
Se hai máis de tres solicitudes a selección farase por sorteo.
A entrega de solicitudes será ate o luns día 7 ás 14 horas.
Para máis información, no teléfono 981818501
O prezo por os catro días é de 85€.
Os/As interesad@s, poden enviar ao número de WhatsApp do Concello e pedir a folla para facer a solicitude, a cal hai que entregar no rexistro do Concello.
 

Cultura

Deporte