Organización Municipal

Organización Municipal.

 

BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO:

Manuel Adán López.

Sara Mato Agra.

Pablo Balboa Oro.

David Fernandez Carril.

 

PARTIDO SOCIALISTA DE GALICIA-PSOE:

Fernando Suarez Cortiñas.

María Begoña López Martinez.

 

PARTIDO POPULAR DE GALICIA:

Matilde Pallares Cagide.

Begoña Iglesias Vázquez.

María del Carmen Seijas López.

Cultura